למען הקהילה

למען הקהילה

שנים רבות נחשבה יפו לחצר האחורית של תל אביב. מיעוט תקציבים והזנחה מחד ומרקם חיים מאתגר המורכב ממגזרים שונים, עולים חדשים ואוכלוסיות חלשות מאידך.
בעקבות כך, קם אגף הפעילות החברתית- קהילתית בארגון המפעיל עשרות רבות של מתנדבים מבחורי ישיבת ההסדר, בנות המדרשה לנשים וכפר הסטודנטים הפועלים ברחבי העיר.
אגף 'למען הקהילה' פועל בתחומי הרווחה, החינוך והקהילה ומשתלב במסגרות עשייה והתנדבות עירוניות קיימות וחן במיזמים עצמאיים. אנו שמים דגש על נוער בסיכון, קשישים, בני העלייה מאתיופיה ועוד.
לפני שנה, בשיתוף תנועת הבוגרים של בני עקיבא, הקמנו בשכונות יפו ג' וד' כפר סטודנטים לקידום פרויקטים ויוזמות קהילתיות לרווחת תושבי השכונות. הכפר הצעיר מצליח מאוד ומונה קרוב ל20 סטודנטיות המשלבות בין לימודים, חיי כפר ועשייה קהילתית וחברתית משמעותית.

פעילויות בשבוע הקרוב

ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי

08:00

פעילות בבית חולים

״וולפסון״

09:30

פעילות בבית חולים

״וולפסון״

08:00

פעילות בבית חולים

״וולפסון״

14:00

פעילות בבית חולים

״וולפסון״

14:00

פעילות בבית חולים

״וולפסון״

16:00

פעילות בבית חולים

״וולפסון״

16:30

פעילות בבית חולים

״וולפסון״

מסגרות הפעילות וההתנדבות

 
© כל הזכויות שמורות
סגור