מכינת

"לרדת למעלה"

בראשות הרב משה קוסטה

המכינה שואפת לבנות בנפש התלמידים זהות יהודית, זהות לאומית וקומת דרך ארץ אנושית. תכנית הלימודים מוליכה את החניך במסלול של תקון מידות הנפש. ולאחריות אישית קבוצתית ולאומית. כל זאת מתוך חיבור לתורה וקדושה.

במהלך השנה ילמדו החניכים אודות הציונות והתהליך ההיסטורי שהביא להקמת מדינת ישראל.

הם יפגשו ויכירו את הקבוצות השונות והמגוונות המרכיבות את החברה והעם בישראל. וילמדו את הבסיסים הערכיים והרוחניים שלהם.

החניכים יעברו הכנה מנטלית ופיזית לשרות צבאי איכותי. במקביל נחזק אצלם כישורי חיים.

המכינה תקבל אוכלוסיה מגוונת. מנוער פריפריה איכותי, עד לנוער המוגדר בסיכון, במטרה לשלב אותם בישיבת הסדר ובשירות משמעותי בצה"ל.

בתהליך החינוכי משולבים טיולים ועבודה חקלאית. המהלך הלימודי בנוי באופן הדרגתי בהתאם להתקדמות וצמיחת היכולת של התלמידים.

ליצירת קשר: יחיעם פליישמן-0502180618

The Yafo Mechina

The program aspires to instill its students with a Jewish and national identity, and become better, more caring human beings. The program directs the students along a path in which they improve their character traits, and learn to take personal, collective and national responsibility, all through an underlying connection to the Torah and holiness.

During the year, the students will learn about Zionism and the historical process that led to the establishment of the State of Israel

They will be introduced to and become acquainted with the different, diverse groups that compose Israeli society and the Israeli people, and learn about their moral and spiritual foundations.  

The students will undergo mental and physical preparation for high-quality military service, while we concurrently reinforce their life skills.

The program will accept students from diverse backgrounds – from high-quality adolescents from the periphery of the country to adolescents considered at risk, with the aim of integrating them into hesder yeshivot and significant military service in the IDF.

The educational process integrates trips and agricultural work. The formal study program is built at a gradual pace, to suit the students’ progress and personal growth throughout the course of the year

 

© כל הזכויות שמורות
סגור